เมื่อเร็ว ๆ นี้ Lianyungang Chameleon Technology Co. Ltd. และ Myande Group ได้ลงนามในสัญญาซึ่ง Myande จะจัดหาอุปกรณ์การตกผลึกสำหรับการระเหยแบบสามเอฟเฟกต์ที่สมบูรณ์เพื่อบำบัดน้ำเสียที่มีเกลือหลากหลายประเภท โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการกับน้ำเสียที่ประกอบด้วยแอมโมเนียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์และโซเดียมซัลเฟตที่เกิดจากกระบวนการผลิตของการประชุมเชิงปฏิบัติการ Chameleon ระบบการระเหยแบบสามเอฟเฟกต์สามารถบำบัดน้ำเสียสามชนิดแยกกันและประหยัดการลงทุนอุปกรณ์สำหรับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทสรุปของสัญญานี้ชี้ให้เห็นว่า Myande ได้ดำเนินการอีกขั้นตอนหนึ่งในการบำบัดน้ำเสียประเภทต่าง ๆ อย่างครอบคลุม
แคตตาล็อกสินค้า