การสกัดเมล็ดในปาล์ม/PKC

1. อัตราการสกัดสูงที่มีน้ำมันตกค้างในอาหาร PK น้อยกว่า 1%
2. ลดการใช้ไฟฟ้า
3. ใช้งานง่ายและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
4. สีน้ำมันที่ชัดเจนมากขึ้น

เทคโนโลยี
แคตตาล็อกสินค้า