SPC

โปรตีนถั่วเหลืองเข้มข้นทำจากเกล็ถั่วเหลืองสีขาว เราได้ขจัดน้ำตาล ขี้เถ้า และวัสดุที่ละลายน้ำได้อื่นๆ ออกแล้ว ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรามีโปรตีนประมาณ 65-72%

  • Soy Protein Concentrate Machine
  • Equipment for Processing Soy Protein Concentrate
  • Concentrating and Evaporating
  • Protein concentrate production line
  • Soy protein making machine
  • Turnkey SPC Manufacture Plant


1 การสกัดด้วยตัวทำละลาย
หลังจากการชั่งน้ำหนักและการขจัดฝุ่น สะเก็ดจะถูกผสมอย่างสมบูรณ์กับตัวทำละลายและดึงออกมาในกระบวนการ ปริมาณโปรตีนที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกสามารถมีได้มากถึง 65% หรือมากกว่า
2 การขจัดแยกตัวทำละลาย
ปริมาณความชื้นในโปรตีนถั่วเหลืองเข้มข้น หลังจากสกัดด้วยตัวทำละลายจะมีประมาณ 60% -65% การขจัดแยกตัวทำละลายเป็นกระบวนการที่สำคัญ ขั้นแรกเราลำเลียงโปรตีนถั่วเหลืองเข้มข้นไปยังเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ เพื่อให้ความชื้นของผลิตภัณฑ์ลดลงเหลือ 50% -55% ขั้นต่อมาอุปกรณ์ขจัดแยกตัวทำละลายแบบแนวนอนช่วยลดความชื้นต่อเนื่อง หลังจากกระบวนการนี้แล้วความชื้นของผลิตภัณฑ์ของเราจะมีประมาณ 7% -9%
3 การทำให้กากน้ำตาลระเหยและเข้มข้น
หลังจากการทำให้ระเหยและการทำให้เข้มข้น เราจะผลผลิตพลอยได้ ซึ่งมีกากน้ำตาลมากกว่า 55% โดยอุปกรณ์หลัก คือเครื่องทำความร้อนและเครื่องทำให้ระเหย
4 การรีไซเคิลเอทานอล
เรารีไซเคิลเอทานอลด้วยชุดเครื่องควบแน่น แก๊สเสียจะถูกส่งไปยังตัวดูดซับเพื่อลดการใช้เอทานอลและลดมลพิษ และในตอนท้ายเราจะระบายแก๊สที่ไม่เป็นอันตรายออกสู่อากาศ
5 การบด
อุปกรณ์หลักในกระบวนการบด คือถังเก็บ เครื่องแยกแม่เหล็ก เครื่องบด และเครื่องกรองแยกแบบหมุน หลังจากกระบวนการนั้นแล้ว เราจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โปรตีนถั่วเหลืองเข้มข้นที่ยังไม่บดจะถูกรวบรวมและส่งไปยังจุดเริ่มต้นของการผลิตโดยอัตโนมัติ
6 ทำความสะอาดในตำแหน่ง
เราทำความสะอาดอุปกรณ์โดยใช้ด่างเจือจาง การทำความสะอาดในระบบตำแหน่งรับประกันได้ถึงความปลอดภัยทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ของเรา


  • Soy Protein Concentrate Production Line


เทคโนโลยี
แคตตาล็อกสินค้า