การเตรียมถั่วเหลือง

ในการเตรียมเมล็ดพืชน้ำมันสำหรับการสกัดด้วยตัวทำละลายถั่วเหลืองจำเป็นต้องทำความสะอาดและปรับสภาพให้เหมาะสมกับอุณหภูมิและความชื้นที่ถูกต้อง ขั้นตอนแรกในการประมวลผลของถั่วเหลืองคือการเตรียมถั่วเหลืองให้เหมาะสมสำหรับการ dehulling
หลังจากนี้ตัวเรือจะถูกลบออกเพื่อเพิ่มปริมาณโปรตีนของผลิตภัณฑ์มื้อสุดท้ายและเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการสกัดด้วยตัวทำละลาย ฮัลล์ที่มีสายกราวด์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในมื้ออาหารหากต้องการโปรตีนระดับต่ำ

ระดับของปริมาณโปรตีนที่ต้องการในมื้อสุดท้ายจะเป็นตัวเลือกประเภทการ dehulling เป็นหลัก (อบอุ่นร้อนหรือเย็น **)
ถั่วที่ถูก dehulled อย่างถูกต้องจะถูกส่งไปเป็นสะเก็ดเพื่อทำให้สะเก็ดบางและแตกเซลล์ที่มีน้ำมันถั่วเหลือง
ในที่สุดเมื่อมีการร้องขอเกล็ดสามารถขยายได้ (บางส่วน) เย็นและแห้งก่อนที่จะส่งไปยังโรงงานสกัดตัวทำละลายในที่สุด สิ่งนี้จะปรับปรุงการซึมผ่านและการระบายน้ำส่วนใหญ่ดังนั้นการสกัด

  • Soybean Oil Production Line
  • Soybean Oil Plant
  • Soybean Oil Factory


1 การทำความสะอาด
จากไซโลหรือโกดังประจำวัน ถั่วเหลือถูกส่งไปยังสายการเตรียม จุดประสงค์ของการทำความสะอาด คือเพื่อขจัดสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดพืชน้ำมัน เพื่อปรับปรุงคุณภาพขั้นสุดท้ายของกากถั่วให้ดียิ่งขึ้น
2 การทำให้อ่อนนุ่ม
เราปรับความชื้นและอุณหภูมิของถั่วเหลือง เพื่อให้เมล็ดพืชน้ำมันง่ายต่อการปรับรูปร่าง เพื่อช่วยให้สามารถกะเทาะเปลือกได้ง่ายขึ้น และลดเสียรูปของโปรตีน
3 การทำให้แตกร้าวและการกะเทาะเปลือก
การทำให้แตกร้าวและการกะเทาะเปลือกของถั่วเหลืองคือเพื่อปรับปรุงคุณภาพขั้นสุดท้ายของกากถั่ว กากถั่วเหลืองนั้นมีโปรตีนสูง เส้นใยต่ำ ง่ายต่อการสกัดและเหลือน้ำมันตกค้างที่เปลือกต่ำ
4 การทำเป็นแผ่นเกล็ด
การทำให้เป็นแผ่นเกล็ดเล็กๆ เป็นกระบวนการทำลายเซลล์ของถั่วเหลือง การขยายพื้นผิวของเมล็ดพืชน้ำมัน เพื่อให้ง่ายสำหรับกระบวนการต่อไป เช่น กระบวนกการยืดขยาย และการสกัดด้วยตัวทำละลาย อุปกรณ์ของเราถูกออกแบบมาเพื่อทำให้เมล็ดพืชน้ำมันที่แตกกลายเป็นแผ่นเกล็ด (ขนาด 0.3 – 0.4 มิลลิเมตร) เราสามารถปรับม้วนหมุนเหวี่ยงในอุปกรณ์ของเรา เพื่อให้ได้ค่าเครื่องทำแผ่นเกล็ดถั่วเหลืองที่ดีที่สุด ที่จะส่งต่อไปยังสายการสกัดด้วยตัวทำละลายหรืออุปกรณ์ยืดขยายต่อไป
  • โครงการน้ำมันถั่วเหลือง 5,000TPD
  • การสกัดน้ำมันถั่วเหลือง 5,000TPD
  • โครงการน้ำมันถั่วเหลือง 1,000TPD
  • โครงการน้ำมันถั่วเหลือง 500TPD
5 การยืดขยายและการทำให้เย็นตัว
การยืดขยายนั้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ตามตลาดท้องถิ่นของกากถั่ว  การยืดขยายสามารถเปลี่ยนโครงสร้างภายในของถั่วเหลือง ลดผงแป้ง เพิ่มความสามารถในการซึมผ่าน เพื่อให้เราสามารถทำให้โรงงานใช้ตัวทำละลายและไอน้ำได้น้อยลงได้ ในขณะเดียวกันเราก็เพิ่มความสามารถในสายการผลิต
อุณหภูมิของถั่วเหลืองหลังยืดขยายนั้นจะมากกว่า 100 ℃ ความชื้นเกิน 12% เนื่องจากตัวทำละลายสามารถระเหยได้ง่าย ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำให้วัสดุเย็นตังลงก่อนทำการสกัด
6 การบดเปลือก
วัตถุประสงค์ของการบดเปลือก คือเพื่อเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของเปลือก เพื่อให้ง่ายสำหรับกระบวนการท้ายกระแส เช่น กระบวนการอัดเม็ด ส่วนเปลือกนั้นถือเป็นกากถั่วเหลืองเช่นเดียวกัน เพื่อที่เราสามารถเพิ่มเปลือกเข้าไปยังกากถั่ว เพื่อวัตถุประสงค์ของการปรับสัดส่วนของโปรตีน
7 การบ่มและการอัดเม็ด
วัตถุประสงค์ของการบ่มเปลือก คือเพื่อฆ่าเชื้อในเปลือกที่บดแล้วโดยใช้ไอน้ำ ในกระบวนการนี้เรายังคงกวนวัสดุด้วยเวลาที่แน่นอนที่อุณหภูมิที่เหมาะสม หลักจากฆ่าเชื้อแล้ว เราต้องทำให้เปลือกถั่วเหลืองเย็นตัวลงและลดความชื้นของผลิตภัณฑ์

  • Soybean Oil Process
  • Soybean Preparation Process 3D Design


เทคโนโลยี
แคตตาล็อกสินค้า