โรงกลั่นน้ำมันบริโภค

วัตถุประสงค์ของการกลั่นคือการลบองค์ประกอบร่วมที่ไม่เหมาะสมในน้ำมันที่บริโภคได้ด้วยความเสียหายที่เป็นไปได้น้อยที่สุดต่อกลีเซอรีนและการสูญเสียส่วนประกอบที่เป็นที่ต้องการน้อยที่สุด วิธีการกลั่นขึ้นอยู่กับลักษณะและปริมาณของสิ่งสกปรกที่มีอยู่ในน้ำมันดิบการใช้น้ำมัน RBD
กระบวนการกลั่นทั่วไป ได้แก่ : การลอกกาว, การทำให้เป็นกลาง, การฟอกสี, การกำจัดกลิ่นและบางครั้งการกำจัดล้าง (ส่วนใหญ่จะกำจัดกรดไขมันอิสระและองค์ประกอบย่อยอื่น ๆ ) กระบวนการนี้เหมาะสำหรับการกลั่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันเรพซีดน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันปาล์มและอื่น ๆ


  • Oil Refining
  • Edible Oil Refinery Plant
  • Edible Oil Refinery
  • Crude Oil Refining
  • Edible Oil Refining Plant
  • 3D Design of Edible Oil Refining


1 การขจัดยางเหนียวออก
จุดประสงค์ของการขจัดยาวเหนียวออก คือเพื่อขจัดสิ่งเจอปนต่างๆ เช่น ฟอสโฟลิพิด ยางเหนียว และโปรตีน ฯลฯ มีหลายวิธีการ ดังนี้ การนำยางเหนียวออกโดยใช้น้ำ การนำยางเหนียวออกโดยใช้กรด การนำยางเหนียวออกโดยใช้วิธีพิเศษ
2 การทำให้เป็นกลาง
วัตถุประสงค์ของการทำให้เป็นกลาง คือการกำจัดกรดไขมันอิสระในน้ำมันออก โดยการใช้โซดาไฟ ในขณะที่ขจัดสิ่งเจือปนออก เช่น ฟอสโฟลิพิด เม็ดสี ไอออนโลหะ เปอร์ออกไซด์ เป็นต้น โดยใช้ไขสบู่
3 การฟอกสี
การฟอกสีเป็นการดำเนินการของกระบวนการซึ่งทำการขจัดสีออก โดยการผสมดินฟอกสีกับน้ำมันภายใต้สภาวะที่มีการควบคุมอุณหภูมิ หลังจากการผสมดินฟอกสีให้เข้ากันตามเวลาเผาที่เฉพาะแล้ว ส่วนผสมจะถูกปั๊มไปยังตัวกรองแบบใบที่มีตาข่ายสแตนเลส ตามด้วยการขัดการกรอง
4 การกำจัดกลิ่น
การกำจัดกลิ่นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการกลั่นน้ำมันเพื่อขจัดวัสดุที่มีกลิ่น กรดไขมันอิสระ และส่วนประกอบที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ โดยการกลั่นด้วยไอน้ำ ภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิสูงและสุญญากาศเพื่อผลิตน้ำมันหอมระเหยที่มีอายุการเก็บรักษาที่ดี
5 การขจัดไข
การขจัดไขโดยผ่านระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่รวมกับเส้นโค้งการตกผลึก (เวลา-ปริมาณของผลึก) ของน้ำมันที่แตกต่างกัน ผลึกในน้ำมันแวววาว และสุดท้ายก็สามารถแยกออกได้โดยการกรองเพื่อให้ได้น้ำมันที่ขจัดไขออกแล้ว

เทคโนโลยี
แคตตาล็อกสินค้า