TVR Evaporator

เทคโนโลยี TVR (Thermal Vapor Recompression) สามารถประหยัดพลังงานได้ในระดับหนึ่ง ไอน้ำที่ไหลด้วยความเร็วสูงจะไหลผ่านปั๊มไอน้ำเจ็ทเพื่อขับส่วนหนึ่งของไอน้ำทุติยภูมิที่เกิดขึ้นในเครื่องแยกและจากนั้นผสมลงในห้องทำความร้อนเพื่อเป็นแหล่งความร้อนไปยังของเหลวร้อนในวัสดุ


ข้อดี
- ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในปั๊มเจ็ทไม่ง่ายต่อการสวมใส่เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานมีเสถียรภาพ
- ปริมาณไอน้ำที่ประหยัดได้จากการใช้ปั๊มเจ็ทนั้นเทียบเท่ากับปริมาณที่ใช้โดยเครื่องระเหย
- ลดการใช้น้ำหล่อเย็น


การประยุกต์ใช้งาน
- อาหารและเครื่องดื่ม                               - สารเคมี                                - ยา
- ยาฆ่าแมลง                                            - การพิมพ์และการย้อมสี                    - โลหะ
- การหมัก                                     - ยาสูบ

  • TVR Evaporation Equipment
  • TVR Evaporation Plant
  • TVR Evaporation System


Process Diagram of TVR Evaporation System
เทคโนโลยี
แคตตาล็อกสินค้า