กลูโคสและมอลโตส

1.ผสมน้ำนมแป้ง
จากโรงเก็บหรือโกดัง แป้งจะถูกป้อนไปยังถังบัฟเฟอร์ และผสมกับน้ำให้มีความเข้มข้นประมาณ 35% จากนั้นจะถูกปั๊มไปที่โรงงานหลักและปรับค่าความเป็นกรด - ด่างอัตโนมัติเป็น pH 5.8-6.2 จากนั้นจะเติมเอนไซม์เพื่อให้แป้งพร้อมสำหรับการทำให้เป็นของเหลว
2.การทำให้น้ำนมแป้งเป็นของเหลว
การเปลี่ยนสถานะอแป้งเป็นของเหลวแบบครั้งเดียวที่อุณหภูมิ 105℃ หลังจากนั้นจะได้ค่า DE เท่ากับ 12-18 ของเหลวใสและโปรตีนอยู่ในสภาพตกตะกอนดี
เครื่องขับออกนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีอัตราการทำให้เป็นของเหลวสูงและจะทำให้ได้ปริมาณโมโนแซ็กคาไรด์ถึง 95.5%
3.การเปลี่ยนเป็นน้ำตาล
นมแป้งเหลวจะถูกย่อยสลายอย่างต่อเนื่องภายใต้การทำงานของเอนไซม์ที่ทำให้แป้งเปลี่ยนเป็นน้ำตาลในสภาวะต่อไปนี้ อุณหภูมิ 60 ~ 63 ℃ PH 4.0 ~ 4.5 เวลา 24 ~ 48 ชั่วโมง
4.การกรองโปรตีน
หลังจากทำให้เปลี่ยนเป็นน้ำตาล วัสดุจะถูกป้อนเข้าสู่ RVF เพื่อขจัดโปรตีนตกค้าง โปรตีนตกค้างสามารถนำไปเป็นอาหารสัตว์ได้
5.กรองเพื่อดับกลิ่น
ขจัดสิ่งเจือปนอินทรีย์ออกจากสารละลายน้ำตาล และปรับปรุงการส่องผ่านของแสงของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปด้วยถ่านกัมมันต์ ใช้แผ่นฟิลเตอร์ตัวกรองมีประสิทธิภาพสูงชนิดแผ่น โดยใช้เทคโนโลยีตัวกรองแบบอัตโนมัติทั้งหมด เพื่อให้เกิดการใช้งานโปรแกรมการควบคุมแบบอัตโนมัติ การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อัตโนมัติ การดำเนินงานแบบไร้คน และลดการใช้แรงงาน
6.การแลกเปลี่ยนไอออน
ใช้เรซินแลกเปลี่ยนไอออนสำหรับขจัดแร่ออกจากสารละลาย วิธีการคือทำสารละลายผ่านเรซินไอออนบวก เรซินไอออนลบ เรซินไอออนบวกและเรซินไอออนลบตามลําดับ วัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนไอออน คือการลดปริมาณแคลเซียม และทำให้แน่ใจถึงระดับการกำจัดสี
7.การทำให้ระเหย
ใช้เครื่องทำระเหยแบบฟิล์มไหลแบบหลายขั้นตอนเพื่อทำให้ความเข้มข้น 75 ~ 82% แล้วไปที่หน่วยเติม

  • Glucose syrup production line
  • Maltose syrup processing line
  • Saccharifying Section
  • Maltose syrup factory machinery 3D Design
  • 3D design of starch glucose syrup plant
  • Starch maltose syrup processing


สิ่งที่ทำให้ระเหิด
เทคโนโลยี
แคตตาล็อกสินค้า