แป้งข้าวสาลี

1.การผสมแป้ง น้ำ และการแยกกลูเตน
ผสมแป้งกับน้ำตามสัดส่วน แล้วนำไปยังเครื่องผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วส่งไปยังเครื่องแยกแบบสามเฟสเพื่อทำการแยก กระแสที่ออกมาภายนอกเครื่องแยกนั้นจะเป็นดังนี้ สตาร์ท/เส้นใย กลูเตน/สตาร์ท B และอาหารสัตว์
2.การขจัดน้ำออก การร่อน การรวมกลุ่ม และการบ่มกลูเตน
กระแสสตาร์ท B และกลูเตนจากเครื่องแยกจะถูกปั๊มไปยังถังบ่มแบบต่อเนื่องที่มีท่อที่เหมาะสม มีกระแสเสถียร และเวลาเก็บรักษาที่แม่นยำ สำหรับถังปฏิกิริยาทั่วไปมักจะมีการผสมวัสดุอยู่ตลอด ดังนั้นส่วนนี้จึงไม่ทำงายอยู่ตลอด ถังบ่มแบบต่อเนื่องคืออุปกรณ์อันเหมาะสมที่ออกแบบมาสำหรับกระบวนการนี้โดยเฉพาะ ในระหว่างการบ่ม โครงสร้างตาข่ายวางกลูเตนจะอ่อนตัวลงและจับกับสตาร์ทที่แยกตัวออก เกลียดิน (Gliadin) และกลูเตนิน (Glutenin) ก่อตัวเป็นสายโมเลกุลยาว แล้วกลูเตนเข้มข้นก็จะเกิดขึ้น สารละลายข้นจะผสมกับน้ำที่ใช้ในกระบวนการ แล้วจะถูกปั๊มไปยังเครื่องทำให้กลูเตนรวมตัว ซึ่งสายโมเลกุลเกลียดินและกลูเตนินก็จะเกิดเป็นกลูเตนเข้มข้น
3.การคืนสภาพกลูเตน
เพื่อให้แน่ใจว่ากลูเตนมีอัตราการคืนสภาพสูง ตะแกรงร่อนแบบหมุนทรงกรวยจะถูกติดตั้งด้านล่าง เครื่องกรองแบบโค้งผ่านทางเข้าเส้นใยและกลูเตนขนาดเล็ก กลูเตนเม็ดขนาดใหญ่ที่เกิดจากกลูเตน ขนาดเล็กจะถูกคืนสภาพด้วยตะแกรงร่อนคืนสภาพ กระบวนการนี้จะกู้คืนเส้นใยจากสารละลายสตาร์ทเข้มข้นและทำลายกลูเตน แล้วส่งไปยังกระบวนการร่อน
4.การขจัดน้ำออกและการทำให้สตาร์ท B เข้มข้น และการคืนสภาพสตาร์ท A
กระบวนการนี้จะกู้คืนสตาร์ท A ที่มีอยู่ในสารละลายสตาร์ทเข้มข้นในกระบวนการคืนสภาพกลูเตน และส่งสตาร์ท A ที่กู้คืนไปยังกระบวนการกลั่น สตาร์ท B ผ่านกระบวนการทำให้เข้มข้นและกระบวนการรีดน้ำออกจะกลายเป็นของเหลวสตาร์ท B เข้มข้นที่มีอัตราความเข้มข้น 65%
5.การขจัดน้ำออกและการทำให้สตาร์ท A บริสุทธิ์
ล้างผ่านไซโคลนไฮโดรเจนและรีดน้ำออกโดยลเครื่องหมุนเหวี่ยง

  • Wheat Starch Centrifugal Screener
  • Wheat Starch Flash Dryer
  • Wheat Starch Plant
  • Maturation Drum
  • Wheat starch production plant
  • Wheat starch production processเทคโนโลยี
แคตตาล็อกสินค้า