เกล็ดสีขาว

ขั้นตอนการเตรียมเกล็ดสีขาวประกอบด้วยการทำความสะอาดการขจัดน้ำออกการกำจัดและการหลุดลอก ในกระบวนการนี้เรารักษาโปรตีนที่ละลายน้ำได้ในขณะเดียวกันเตรียมเกล็ดถั่วเหลืองสำหรับการสกัดด้วยตัวทำละลาย
โดยทั่วไปสะเก็ดถั่วเหลืองที่เปียกจะถูกแยกออกจากตัวทำละลายแห้งและเย็นใน Desolventizer, เครื่องปิ้งขนมปัง, เครื่องอบแห้ง, เครื่องทำความเย็น, DTDC สั้น ๆ อาหารที่มีโปรตีนสูงหรือต่ำจะถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ต่อไป
กระบวนการเกล็ดสีขาวส่วนใหญ่แตกต่างจากกระบวนการอาหารแบบดั้งเดิมในการกำจัดสารพิษที่อุณหภูมิต่ำกว่าโดยไม่ทำลายโปรตีนเพื่อผลิตเกล็ดสีขาวที่กำหนดไว้สำหรับการบริโภคของมนุษย์
Drum Desolventizing Drum ที่อุณหภูมิต่ำของ Myande มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเกล็ดสีขาวสำหรับการผลิตแป้งและปลายข้าวสีขาวของโปรตีนถั่วเหลืองที่ผ่านการรีดและแบบพื้นผิวหรือสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์โปรตีนถั่วเหลืองชนิดอื่นเพื่อการบริโภคของมนุษย์


  • Soybean White Flakes Production Line
  • 3D Design of Soy White Flakes Preparation
  • Soybean Preparation 3D Design
  • Process Flow Diagram of Soybean White Flakes


1 การทำความสะอาด
จากโกดังหรือไซโลประจำวัน ถั่วเหลืองจะถูกส่งไปที่สายการเตรียม วัตถุประสงค์ของการทำความสะอาด คือเพื่อขจัดสิ่งสกปรกออกจากเมล็ดพืชน้ำมัน เพื่อปรับปรุงคุณภาพขั้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
2 การปรับสภาพให้เหมาะสม
เราปรับความชื้นและอุณหภูมิของถั่วเหลือง เพื่อให้เมล็ดพืชน้ำมันง่ายต่อการปรับรูปร่าง เพื่อช่วยให้สามารถกะเทาะเปลือกได้ง่ายขึ้น และลดเสียรูปของโปรตีน เครื่องเป่าแห้งแบบหัวท่อ (Jet dryer) เป็นอุปกรณ์หลัก เราให้ความร้อนแก่ถั่วเหลืองด้วยระยะเวลาสั้นๆ เพื่อให้เมล็ดพืชน้ำมันกะเทาะเปลือกออกได้ง่าย และสูญเสียโปรตีนน้อยที่สุด
3 การทำให้แตกร้าวและการกะเทาะเปลือก
การทำให้แตกร้าวและการกะเทาะเปลือกของถั่วเหลืองคือเพื่อปรับปรุงคุณภาพขั้นสุดท้ายของกากถั่ว กากถั่วเหลืองนั้นมีโปรตีนสูง เส้นใยต่ำ ง่ายต่อการสกัดและเหลือน้ำมันตกค้างที่เปลือกต่ำ
4 การทำให้อ่อนนุ่ม
ในกระบวนการนี้ เราปรับความชื้นและอุณหภูมิในถั่วเหลือง เพื่อทำให้ถั่วเหลืองง่ายต่อการปรับรูปร่าง อุณหภูมิและความนานของเวลาสำคัญอย่างมากต่อการทำให้อ่อนนุ่ม นอกจากนี้การทำให้อ่อนนุ่มจำเป็นสำหรับขั้นตอนการกะเทาะเปลือก
5 การทำเป็นแผ่นเกล็ด
การทำให้เป็นแผ่นเกล็ดเล็กๆ เป็นกระบวนการทำลายเซลล์ของถั่วเหลือง การขยายพื้นผิวของเมล็ดพืชน้ำมัน เพื่อให้ง่ายสำหรับกระบวนการต่อไป เช่น กระบวนกการยืดขยาย และการสกัดด้วยตัวทำละลาย อุปกรณ์ของเราถูกออกแบบมาเพื่อทำให้เมล็ดพืชน้ำมันที่แตกกลายเป็นแผ่นเกล็ด (ขนาด 0.3 – 0.4 มิลลิเมตร) เราสามารถปรับม้วนหมุนเหวี่ยงในอุปกรณ์ของเรา เพื่อให้ได้ค่าเครื่องทำแผ่นเกล็ดถั่วเหลืองที่ดีที่สุด ที่จะส่งต่อไปยังสายการสกัดด้วยตัวทำละลายหรืออุปกรณ์ยืดขยายต่อไป
6 การบดเปลือก
วัตถุประสงค์ของการบดเปลือก คือเพื่อเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของเปลือก เพื่อให้ง่ายสำหรับกระบวนการท้ายกระแส เช่น กระบวนการอัดเม็ด ส่วนเปลือกนั้นถือเป็นกากถั่วเหลืองเช่นเดียวกัน เพื่อที่เราสามารถเพิ่มเปลือกเข้าไปยังกากถั่ว เพื่อวัตถุประสงค์ของการปรับสัดส่วนของโปรตีน
7 การบ่มและการอัดเม็ด
วัตถุประสงค์ของการบ่มเปลือก คือเพื่อฆ่าเชื้อในเปลือกที่บดแล้วโดยใช้ไอน้ำ ในกระบวนการนี้เรายังคงกวนวัสดุด้วยเวลาที่แน่นอนที่อุณหภูมิที่เหมาะสม หลักจากฆ่าเชื้อแล้ว เราต้องทำให้เปลือกถั่วเหลืองเย็นตัวลงและลดความชื้นของผลิตภัณฑ์ การอัดเม็ดสามารถเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพของเปลือกได้ เพิ่มความหนาแน่นของเปลือก เพื่อที่เราจะสามารถรักษาและขนส่งผลิตภัณฑ์อัดเม็ดได้ง่ายขึ้น


เทคโนโลยี
แคตตาล็อกสินค้า