กรดกลูตามิก

กระบวนการผลิตกรดกลูตามิกโดยการหมักประกอบด้วย:
ก. การหมัก
ข. การแยกอย่างหยาบ
ค. ขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์


การหมักแบบไม่ต่อเนื่อง
•ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตกรดอะมิโนส่วนใหญ่
•การหมักคือระบบเพาะเลี้ยงแบบปิดที่มีปริมาณสารอาหารเริ่มต้นจำกัด
•โดยปกติแล้วจำเป็นต้องมีเวลาในการปรับตัวสั้นๆ (เฟสระยะพัก) ก่อนที่เซลล์จะเข้าสู่ระยะการเจริญเติบโตแบบลอการิทึม (เฟสการเจริญเติบโต)
•ไม่นานสารอาหารต่างๆ ก็ถูกจำกัด และเข้าสู่ช่วงเฟสคงที่ ซึ่งการเจริญเติบโต (เกือบ) หยุดลง
•ในการหมักกรดกลูตามิก การผลิตกรดจะเริ่มขึ้นในช่วงลอการิทึมในระยะแรกและต่อเนื่องไปสู่งเฟสคงที่
•ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ระยะเวลาการหมักควรสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยให้ผลผลิตกรดอะมิโนสูงสุดในตอนท้าย


การแยกและการทำให้บริสุทธิ์
หลังจากกระบวนการหมัก จำเป็นต้องใช้วิธีการเฉพาะเพื่อแยกและทำให้กรดอะมิโนที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนบริสุทธิ์ ซึ่งได้แก่
√การปั่นหมุนเหวี่ยง
√การกรอง
√การตกผลึก
√การแลกเปลี่ยนไอออน
√ การแยกกรองด้วยไฟฟ้า 
√การสกัดด้วยตัวทำละลาย
√การกำจัดสี
√การทำให้ระเหย

เทคโนโลยี
แคตตาล็อกสินค้า