อุปกรณ์ทั้งหมดได้รับการออกแบบและผลิตโดย Myande และจะถูกติดตั้งในสถานที่ อุปกรณ์ขนาดใหญ่สามารถประกอบในสถานที่และ Myande จะส่งวิศวกรที่มีประสบการณ์สำหรับการกำกับดูแล
เนื่องจากการทำงานที่ซับซ้อนของสายการผลิตทั้งหมด Myande จะส่งวิศวกรที่มีประสบการณ์สำหรับการทดลองใช้งานและฝึกอบรมพนักงานของลูกค้า


  • Equipment Shipment
  • Equipment Installation
  • Equipment Installation
  • Supervision and Installation
  • Equipment Installation


แคตตาล็อกสินค้า