แป้งดัดแปร

Myande สามารถจัดหาเทคโนโลยีการแปรรูปและสายการผลิตสำหรับแป้งดัดแปรในหลายๆ ประเภท

แป้งดัดแปรถูกเตรียมโดยการทำให้คุณสมบัติของแป้งตั้งต้นเปลี่ยนแปลงไป ทั้งคุณสมบัติทางกายภาพ  เอนไซม์ หรือทางเคมี มีการประยุกต์ใช้แป้งดัดแปรในทางปฏิบัติมากมาย เช่น กับผลิตภัณฑ์อาหารเป็นสารให้ความหนา สารช่วยคงตัว หรือตัวทำอิมัลชั่น ในด้านเภสัชกรรมเป็นสารช่วยแตกตัว เป็นตัวประสานในกระดาษเคลือบ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการนำไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ อีกมากมาย

แป้งถูกดัดแปรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการนำไปใช้ในด้านต่างๆ แป้งสามารถถูกดัดแปรเพื่อเพิ่มความคงทนต่อความร้อน กรด แรงเฉือน เวลา การทำให้เย็นตัว หรือการแช่แข็ง เพื่อเปลี่ยนลักษณะเนื้อสัมผัส เพื่อลดหรือเพิ่มความหนืด เพื่อยืดหรือลดระยะเวลาการเกิดเจลาติไนซ์ หรือเพื่อเพิ่มความคงตัวของความหนืด

นอกเหนือจากจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ สายการแปรรูป และเทคโนโลยีการผลิตสำหรับแป้งตั้งต้นทุกชนิด รวมถึงสารให้ความหวานบางชนิด เช่น กลูโคสและฟรุกโตส Myande ก็ยังให้จัดป้อนสายการแปรรูปแป้งดัดแปรและเทคโนโลยีการผลิตตามความต้องการของลูกค้าและงบประมาณสำหรับแป้งดัดแปรประเภทต่างๆ ต่อไปนี้ :

• แป้งปะจุบวก: ที่มีปริมาณไนโตรเจนต่ำ: สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ กระดาษลูกฟูก
• แป้งปะจุบวก: ที่มีปริมาณไนโตรเจนสูง: สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ กระดาษลูกฟูก
• แป้งออกซิไดส์: สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ โดยส่วนใหญ่สำหรับการฉาบผิวกระดาษและการเคลือบผิว
• แป้งพรีเจลาติไนซ์: สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา
• แป้งดัดแปรทำกาว: สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูก
• แป้งดัดแปรสำหรับแผ่นยิปซัม
• แป้งดัดแปลงสำหรับทำซอสมะเขือเทศ มายองเนส ผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยยูเอชที
• แป้งดัดแปรสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Modified starch process technology
เทคโนโลยี
แคตตาล็อกสินค้า