เอทานอล

ไบโอเอทานอลที่ได้ครั้งแรก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคาร์โบไฮเดรตเอทานอล สามารถผลิตได้จากน้ำตาลและแป้งจากพืช ไบโอเอทานอลมักใช้ในด้านการขนส่ง โดยผสมกับเบนซินในสัดส่วนที่แตกต่างกันตั้งแต่ 5 ถึง 85% ส่วนผสมที่ต่ำลงสามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซินทั่วไปได้ ส่วนผสมที่มีเอทานอลมากกว่า 10% เหมาะสำหรับใช้ในเครื่องยนต์ที่มีการปรับแต่งเท่านั้น วิธีที่ซับซ้อนที่สุดในการผลิตเอทานอล คือการใช้ชีวมวลที่มีน้ำตาลที่เรียกว่าน้ำตาล 6 คาร์บอน ซึ่งสามารถหมักได้โดยตรงกับเอทานอล หากการผลิตเอทานอลจากพืชมีแป้ง ก็จำเป็นต้องมีขั้นตอนการแปรรูปอื่นอีก
เส้นทางการเปลี่ยนเป็นเอทานอลทั้งสองแบบ ได้อธิบายไว้ด้านล่าง ดังนี้:


เอทานอลที่ผลิตจากน้ำตาล
เส้นทางการเปลี่ยนรูปแบบนี้เริ่มด้วยการโม่วัตถุดิบ เพื่อดึงน้ำตาล ซึ่งจะถูกเพิ่มเข้าไปในยีสต์สำหรับกระบวนการหมัก ในห้องปลอดเชื้อแบบปิดไม่มีออกซิเจน ยีสต์จะหลั่งเอนไซม์ย่อยน้ำตาล ซึ่งจะให้ผลผลิตหลายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กรดแลคติค ไฮโดรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และเอทานอล (WWI, 2007) วัตถุดิบที่พบมีน้ำตาลมากที่สุด ได้แก่ อ้อย ชูการ์ บีท ข้าวฟ่างหวาน และพืชอื่นๆ

เอทานอลที่ผลิตจากแป้ง
การผลิตเอทานอลจากพืชมีแป้งจำเป็นต้องมีขั้นตอนอีกขั้นหนึ่งเพิ่มเข้ามาในกระบวนการ ที่เรียกว่า กระบวนการเปลี่ยนเป็นน้ำตาล ซึ่งจะทำให้โมเลกุลของแป้งที่เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่กลายเป็นน้ำตาล มีสองวิธีหลักๆ สำหรับการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล ซึ่งปกติจะแตกต่างกันในขั้นการเตรียมวัตถุดิบ ในกระบวนการ "โม่เปียก" เมล็ดพืชจะถูกแช่ในน้ำ โดยปกติจะใส่กรดซัลฟิวริส เพื่อแยกเอนโดสเปิร์มที่มีมากในแป้งจากจมูกที่มีโปรตีนสูง และเปลือกที่มีเส้นใยสูง นอกเหนือจากเอทานอลแล้ว กระบวนการนี้ยังส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ร่วมที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ น้ำมันเมล็ดธัญพืช อาหารกลูเตน กากจมูกข้าวโพด แป้ง เดกซ์ทรินและสารให้ความหวาน
  • Turnkey bioethanol plant
  • Bioethanol process
  • Bioethanol


เทคโนโลยี
แคตตาล็อกสินค้า