ไอเสียระเหยของไอ

ระบบระเหยความร้อนทิ้งใช้ความร้อนเหลือทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานเป็นทรัพยากรความร้อน

ความร้อนทิ้งจำนวนหนึ่งจะถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการผลิตอาหารเคมีและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ด้วยการออกแบบกระบวนการที่มีเหตุผลสามารถใช้ในระบบการระเหยเพื่อรีไซเคิลความร้อนเหลือทิ้งและลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม


ข้อดี
- ในกรณีที่มีความร้อนเหลือทิ้งเพียงพอไม่ต้องใช้ไอน้ำภายนอกใด ๆ ช่วยประหยัดพลังงาน
- ตามอุณหภูมิความร้อนทิ้งให้เลือกฮีตเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อให้ความร้อน

  • Exhaust Vapor Evaporation System for Corn Steeping Liquor Plant
  • Exhaust Vapor Evaporation System for Starch Syrup Plant


เทคโนโลยี
แคตตาล็อกสินค้า