แป้งข้าวโพด


1.กระบวนการเตรียมกรด
NaHSO3 เข้มข้นประมาณ 0.3% ถูกควบคุมในถังแช่
2.การแช่ข้าวโพด
หลังจากทำความสะอาด ข้าวโพดถูกนำเข้าสู่ถังแช่เพื่อแช่ ในการแช่นั้นจะใช้กรดซัลฟิวริสโดยกระบวนการสวนกระแส หลังจากแช่น้ำแล้ว CSL เบาจะระเหยกลายเป็นไอ ส่วนข้าวโพดจะถูกส่งไปยังส่วนการบด
3.การแยกจมูกข้าวโพดและการบดโม่ข้าวโพด
ข้าวโพดเปียกจะผ่านขั้นตอนการบดโม่ 3 ขั้นตอน และผ่านไซโคลนแยกจมูกข้าวโพด 2 ขั้นตอน จมูกข้าวโพดถูกส่งไปยังส่วนขจัดน้ำออก วัสดุเปียกจะถูกส่งไปยังส่วนการล้างเส้นใย
4.การล้างเส้นใย การขจัดน้ำออก การอบแห้ง (เติม CSL) การขนส่งทางอากาศ และการบรรจุ
เส้นใยและและแป้งถูกแยกและล้างด้วยระบบ DSM ขจัดน้ำออกด้วยเครื่องบีบรีดแบบสกรูและทำให้แห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบหลอดในขั้นที่ 1 หรือเติม CSL จากนั้นเข้าสู่เครื่องอบแห้งแบบหลอดในขั้นที่ 2 เพื่อผลิตอาหารสัตว์เส้นใยโปรตีนสูง หลังจากการอบแห้ง ผลิตภัณฑ์จะถูกขนส่งทางอากาศไปยังโกดังเพื่อชั่งน้ำหนักและบรรจุภัณฑ์

  • Corn Starch Process
  • Myande Corn Starch Process Line
  • Corn Starch Production Line 3D Design
  • Corn Starch Plant


5.การแยกแป้ง
น้ำนมแป้งดิบจะเข้าสู่เครื่องแยกเบื้องต้น ส่วนล่างจะถูกส่งไปยังไซโคลนล้าง 12 ขั้นตอน เพื่อล้างและทำให้บริสุทธิ์
6.การขจัดน้ำออกจากกลูเตน การอบแห้ง การขนส่งทางอากาศ และการบรรจ
กลูเตนเบาเหลวจากส่วนบนของเครื่องแยกเบื้องต้นจะถูกส่งไปยังเครื่องทำกลูเตนข้นเพื่อทำให้มีความเข้มข้น หลังจากนั้นจะถูกขจัดน้ำออกโดยใช้เครื่องกรองสุญญากาศแบบหมุน อบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบแฟลช และขนส่งทางอากาศไปยังโกดังเพื่อชั่งน้ำหนักและบรรจุภัณฑ์
7.การขจัดน้ำออกจากจมูกข้าวโพด การอบแห้ง การขนส่งทางอากาศ และการบรรจุ
จมูกข้าวโพดจากไซโคลนจมูกข้าวโพดจะถูกล้างด้วยตะแกรงกองแบบโค้ง แล้วจะถูกส่งไปยังเครื่องบีบอัดแบบสกรูเพื่อขจัดน้ำออก หลังจากนั้น จมูกข้างโพดเปียกจะเข้าสู่เครื่องอบแห้งแบบหลอดเพื่อทำให้แห้ง และขนส่งทางอากาศไปยังคลังสินค้าเพื่อชั่งน้ำหนักและบรรจุภัณฑ์
8.การระเหยของ CSL
CSL เบาจะเข้าสู่ระบบการระเหยแบบสามขั้นตอน ไอเสียจากเครื่องอบแห้งแบบหลอดจะถูกใช้เป็นแหล่งความร้อน ซึ่งช่วยประหยัดการใช้ไอน้ำ ผลิตภัณฑ์ CSL เข้มข้นสามารถนำไปขายหรือผสมเข้ากับเส้นใยอาหารสัตว์ได้
  • Corn Starch Factory Machinery
  • Corn Starch Processing Plant
  • Tube Bundle Dryer
  • Corn starch production machine
  • Corn wet milling process


เทคโนโลยี
แคตตาล็อกสินค้า