เคอร์เนลปาล์ม/FFB กด

Myande นำเสนออุปกรณ์โรงสีน้ำมันปาล์มที่มีความน่าเชื่อถือและคุณภาพสูงขึ้นด้วยคุณภาพที่ดีขึ้นและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
ด้วยเทคโนโลยีการสกัดตัวทำละลายนวัตกรรมการสกัดตัวทำละลายเมล็ดในปาล์ม Myande ได้รับการพิสูจน์โดยโครงการที่ประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้


  • Palm Fruit Pressing
  • Palm Kernel Cake Extraction
  • Palm Fruit Pressing Process


เทคโนโลยี
แคตตาล็อกสินค้า