CSL Evaporator
CSL Evaporator
CSL (Corn Steep Liquid) Evaporator ใช้ความร้อนเหลือทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานเพื่อเป็นแหล่งความร้อน ความร้อนทิ้งจำนวนหนึ่งจะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตแป้งข้าวโพด ด้วยการออกแบบกระบวนการ...
เรียนรู้เพิ่มเติม >>
เครื่องบรรจุอัตโนมัติ
เครื่องบรรจุอัตโนมัติ
แอพลิเคชัน: แป้งอาหารสัตว์และวัตถุเจือปนอาหารวัสดุที่มีปริมาณก๊าซสูงการไหลที่แข็งแกร่งและการไหลที่ดีเกินไป ...
เรียนรู้เพิ่มเติม >>
รวม 2 แผ่น 14 ข้อ 12
แคตตาล็อกสินค้า