เสร็จสิ้นโครงการหมักส่วนผสมอาหารสัตว์
เสร็จสิ้นโครงการหมักส่วนผสมอาหารสัตว์
เสร็จสิ้นโครงการหมักส่วนผสมอาหารสัตว์
Apr 21, 2020
อีกโครงการหนึ่งของการหมักส่วนผสมอาหารสัตว์ที่ดำเนินการโดย Myande Group ประสบความสำเร็จในการผลิตและนำเข้าสู่กระบวนการผลิตตามปกติ
ทุกวันนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรโปรตีนโดยใช้การหมักจุลินทรีย์เพื่อทำซ้ำส่วนประกอบอาหารสัตว์ (เช่นกากถั่วเหลือง) และปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์
โครงการหมักส่วนผสมอาหารสัตว์
Tube Bundle Dryer
แคตตาล็อกสินค้า